De werkzaamheden aan de kruising Molenstraat-Prinsenstraat in Zundert naderen hun einde. Dankzij de tot nu toe gunstige weersomstandigheden heeft de aannemer de werkzaamheden volgens schema kunnen uitvoeren. 

Momenteel worden de spreekwoordelijke laatste puntjes op de i gezet, onder andere door het aanbrengen van de deklaag van het asfalt en het aanbrengen van de belijning.

Verkeerssituatie

Wanneer de kruising straks weer wordt geopend , zal er sprake zijn van een totaal andere  verkeerssituatie. De doorgaande route Prinsenstraat-Wernhoutseweg heeft dan voorrang op de Molenstraat.

Ook geldt er een verbod op vracht- en landbouwverkeer in de Molenstraat, met uitzondering van bestemmingsverkeer.

Maximumsnelheid

Dit verbod geldt op de Molenstraat vanaf de Prinsenstraat en op de Bredaseweg vanaf de Meirseweg. Daarnaast geldt er een andere maximumsnelheid op de Molenstraat, namelijk 30 km/h.

De komende weken worden er nog aanvullende verkeersremmende maatregelen op de Molenstraat uitgevoerd.