Het college van burgemeester en wethouders van Etten-Leur waardeert het signaal dat de kerkenraad van de Protestantse Gemeente De Baai en het bestuur van de Mariaparochie hebben afgegeven om een rol te spelen bij de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. 

Op 31 maart jongstleden stuurde Commissaris van de Koning Wim van de Donk van Noord-Brabant alle 66 colleges van burgemeester en wethouders en de gemeenteraden in de provincie een brief.

Onderwerp van deze brief is de opvang van vluchtelingen en de huisvesting van statushouders en de Brabantse aanpak die hiervoor een oplossing moet bieden.

Naar aanleiding van de brief en het religieus en moreel besef, riepen de Protestantse Gemeente De Baai en de Mariaparochie de gemeente op (nood)opvang voor vluchtelingen te realiseren en de organisatie hiervan met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) te bespreken.

Draagvlak

Het college van Etten-Leur stelt dat bij de besluitvorming rondom de opvang van vluchtelingen de Nederlandse gemeenten voor een uitdaging staan in het verkrijgen van draagvlak.

“De brief van de Commissaris van de Koning biedt een werkwijze om tot een oplossing te komen. Deze gaat uit van een samenwerking in subregio’s, waarbinnen we gezamenlijk tot een concreet plan komen dat voorziet in zowel de opvang van vluchtelingen als de huisvesting van statushouders.”

Subregio

Etten-Leur moet in de subregio De Baronie samen met Breda, Zundert, Halderberge, Oosterhout, Gilze-Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau voor in totaal 1.087 asielzoekers een plek zien te vinden. Etten-Leur zou daarbij 169 plaatsen moeten realiseren. 

Deze subregio staat onder leiding van een coördinerend burgemeester. In het geval van Etten-Leur is Paul Depla van de gemeente Breda.