De omwonenden van de voormalige vestiging van het asielzoekerscentrum in Rijsbergen zijn en blijven beducht op de komst van grote aantallen vluchtelingen naar Rijsbergen. 

In een brief aan het college pleit het bestuur van buurtschap De Meren opnieuw voor kleinschalige opvang.

Ook willen de bewoners dat zo nodig een klankbordgroep wordt samengesteld. Daarnaast spreken zij onomwonden hun angst uit voor toename van criminaliteit.

Buurtschap De Meren maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van asielzoekers.

Uit de media meent de buurtschap op te kunnen maken dat de gemeente Zundert wel eens een grotere bijdrage aan de opvang wil gaan leveren dan waartoe zij verhoudingsgewijs verplicht is. De regio wordt immers geacht haar bijdrage te leveren aan de opvang van vluchtelingen en asielzoekers.

Buurgemeenten

"Dus ook de gemeente Zundert", schrijft het bestuur van de buurtschap aan burgemeester en wethouders. "Zij zou bij een gelijkmatige verdeling naar het aantal inwoners 85 mensen uit deze groep dienen op te vangen."

Een verzoek en een aantal, waar de omwonenden van het voormalig AZC Rijsbergen en het bestuur van Buurtschap De Meren, zich volledig in kunnen vinden. "Echter, indien één of meerdere gemeenten uit dezelfde regio zichzelf niet in staat achten zich te committeren aan dit dringend verzoek, kunnen zij buurgemeenten vragen een hoger aantal op te vangen om dit te compenseren."

Dat laatste wringt bij de buurtbewoners aangezien volgens hun informatie sommige omliggende gemeenten menen momenteel al voldoende te doen, terwijl andere aangeven niet te beschikken over een geschikte locatie.