De mavo-4 leerlingen van het Mencia Sandrode in Zundert wisselden maandag hun meningen uit met burgemeester Leny Poppe-de Looff, raadslid Gert-Jan Paulussen en raadsgriffier Jan-Jaap Rochat. 

Ideeën als een nieuwe discotheek voor jongeren, maar ook het vluchtelingenonderwerp kwam ter sprake. Het bezoek vormde een onderdeel van de ontwikkeling om de gemeente Zundert een regiegemeente te maken.

Burgemeester Leny Poppe-de Looff verzorgde samen met wethouder Jan Aarts in maart de jaarlijkse gastles op de middelbare school Mencia Sandrode. De twee klassen leerden die dag alles over de rol van het college, de burgemeester en de gemeenteraad.

“We gingen met de kinderen in gesprek en toen kwam het idee naar voren om eens samen te praten over allerlei zaken in de gemeente. Op dat idee werd eigenlijk meteen spontaan gereageerd”, vertelt de burgemeester over het ontstaan.

Onderwerpen

De twintig scholieren werden opgedeeld in de drie themagroepen: social media, vrije tijd en onderwijs. De burgemeester, het raadslid en de raadsgriffier schoven ieder bij een tafel aan. De leerlingen mochten ter plekke of met voorbereide vragen hun persoonlijke verwachtingen, wensen en ideeën uitspreken.

Aan de tafel bij de burgemeester kwam allereerst het onderwerp fietsendiefstal aan bod. Nadat de vragen werden gesteld, vertelde de burgemeester uitgebreid hoe er met zo’n probleem wordt omgegaan.

Eén van de leerlingen kwam daarna met het voorstel om een nieuwe discotheek te in Zundert te openen, zij vond dat er voor de leeftijd tussen 16 en 18 jaar in het weekend niet veel te doen is.

Raadslid Paulussen was met de leerlingen druk in gesprek over sport en opvang van statushouders. Natuurlijk kon ook het onderwerp Bloemencorso niet ontbreken. De jongenstafel was vooral geïnteresseerd in het persoonlijke leven van raadsgriffier Rochat. Zij weten inmiddels wat hij in zijn vrije tijd doet én in wat voor huis hij woont.

Bevindingen

Het bezoek is een onderdeel van de tournee die het college en de raad door de kernen maakt. Daarmee worden inwoners, ondernemers en partners gevraagd om hun mening te geven over de toekomstvisie van Zundert.

“Jullie zijn niet alleen inwoners, maar ook de toekomst van de gemeente”, sprak Poppe-de Looff de leerlingen toe.

Alle ondervraagden komen op 25 mei nog een keer bijeen tijdens een afsluitende bijeenkomst om de resultaten te bespreken. Daarnaast worden alle bevinden in een boekje gebundeld en in juni in concept aan de raad voorgelegd.