Op woensdag 20 april organiseren Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat, Defensie en Havenschap Moerdijk een gezamenlijke rampenoefening op het haven- en industrieterrein Moerdijk.

Aan de oefening doen naast diverse operationele diensten zoals politie en brandweer ook ongeveer twintig bedrijven op het haven- en industrieterrein mee.

Tijdens deze oefening leren ongeveer vijftig medewerkers van diverse bedrijven en overheidsdiensten meer over elkaars werkwijzen en (veiligheids)procedures.

Fictief

Tijdens een fictief incident werken de bedrijven en de overheidsdiensten de hele dag samen, ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid.

De veiligheidsdiensten zijn woensdag in het haven- en industrieterrein aanwezig met enkele politieauto’s, een politieboot, een boot van Rijkswaterstaat, diverse brandweerauto’s en enkele militaire voertuigen.