Het Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte en de Stichting Eerste Gemotoriseerde Vlucht in Nederland (SEGVIN) uit Etten-Leur presenteren op vrijdag 22 april gezamenlijk een permanente expositie over de eerste gemotoriseerde vliegtocht in Nederland. 

Op 27 juni 1909 steeg er voor de eerste maal een vliegtuig op in Nederland. Dit gebeurde op de Klappenbergse heide in Etten-Leur. De vlucht werd uitgevoerd met een Wright Flyer, een Amerikaans ontwerp, met aan het stuur Charles Graaf de Lambert uit Frankrijk.

Zowel het Heemkundig Streekmuseum Jan uten Houte als SEGVIN willen gezamenlijk de herinnering aan deze gebeurtenis levend houden. Daarom is in het gebouw van het museum, het Paulushofje, een speciale ruimte ingericht waarin vanaf vrijdag de geschiedenis van deze historische gebeurtenis permanent te zien zal zijn.

Weldoener

De aanleiding voor deze eerste vlucht op 27 juni 1909 was het 40-jarig bestaan van de suikerfabriek in Etten-Leur van Sybrand Heerma van Voss. De eigenaar, een bekende weldoener op de Leur, wilde dit feit op een bijzondere manier vieren. Zo kwam hij op het idee om een vliegtuig te laten opstijgen.

Jan uten Houte en SEGVIN willen, naast de gebeurtenis zelf, de bijzondere rol van de initiator Heerma van Voss belichten. Een unieke persoonlijkheid die, in technisch en sociaal opzicht, zijn tijd ver vooruit was.

Dit kwam tot uiting in de inrichting en de werkwijze van de fabriek: de installatie van een laboratorium en een nieuw soort machine om suiker uit de bieten te halen, die de suikeropbrengst enorm verhoogde. Zijn suikerfabriek was één van de eerste met elektrisch licht en telefoon.

Vliegtuigen

De opening van de expositieruimte in het museum Jan uten Houte aan het Paulushofje op de Markt 53 in Etten-Leur wordt verricht door wethouder Jan van Hal. De gebeurtenis wordt opgeluisterd door het overvliegen van één of meerdere vliegtuigen van het Vliegend Museum Seppe.