De Stichting Seniorenraad Etten-Leur heeft in een gezamenlijk overleg van de adviesraden van de gemeente Etten-Leur besloten om een participatieraad in te stellen. 

Met zo’n raad kan de stichting vooraf meepraten voordat er besluiten worden genomen in plaats van achteraf als alles als het ware al op papier staat. Dat staat in het jaarverslag 2015 van de stichting.

De afgelopen jaren heeft de Seniorenraad op vele terreinen van het ouderenbeleid op een nuchtere, feitelijke en integere manier het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

“Die conclusie, hoewel positief, leidt er niet toe dat we daarom niet hoeven te veranderen. De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Participatie is het kernwoord voor de komende jaren”, aldus Els Heijdens, tot 1 maart 2016 voorzitter van de Seniorenraad.

Betrokkenheid

Vandaar het voorstel om een participatieraad in te stellen. “Die zal in onze visie vooral fungeren als een coördinerend orgaan tussen gemeente en stakeholders, al dan niet verzameld in formele advies- of klankbordgroepen.”

Daarmee verbonden is een verschuiving om als participatieraad niet alleen te adviseren op voorgenomen besluiten, maar ook om aan de voorkant bij beleidsontwikkeling betrokken te zijn, voordat besluiten worden bedacht of ontworpen. “Op deze wijze zien wij een grotere betrokkenheid ontstaan tussen de gemeente en de bevolking die zij representeert.”

Het plan is door het college positief ontvangen. “We verwachten in 2016 stappen te gaan maken in de verwezenlijking van ons idee”, besluit Heijdens.