Ruim honderd belangstellenden zijn dinsdagavond aanwezig geweest bij de informatiebijeenkomst in Zevenbergen over de gebiedsvisie Zevenbergen Noord. 

De avond was een initiatief van de ontwikkelcombinatie Koekoek II en de gemeente Moerdijk en als zodanig de kick-off van het participatietraject dat ingezet gaat worden voor de gebiedsontwikkeling.

Wethouder Jaap Kamp opende de avond: "We sluiten met dit project de periode suikerfabriek af, maar starten tegelijkertijd iets nieuws."

Ateliermeester

Voor het participatietraject heeft Koekoek II aan Riek Bakker, ateliermeester, de opdracht gegeven om een gebiedsvisie te ontwikkelen die in samenspraak met betrokkenen tot stand komt en die planologisch past in de visie van de gemeente Moerdijk.

Riek Bakker presenteerde vervolgens de eerste ideeën aan de toehoorders. Voor het betreffende gebied staan infrastructuur, behoud van identiteit en integrale gebiedsontwikkeling hoog op de agenda.

Het vliegwiel van de ontwikkeling wordt het ketelhuis van de oude suikerfabriek.

Draagvlak

Er worden twee participatiegroepen geformeerd, een voor bewoners en een voor ondernemers. Zij worden gevraagd mee te denken, initiatieven te ontwikkelen en draagvlak te creëren tijdens een aantal bijeenkomsten die al op korte termijn plaats gaan vinden.

Na de zomer moet dit tot een gezamenlijk advies leiden aan Koekoek II. Pas daarna zal het plan aan de gemeente voorgelegd worden.