De gemeente Etten-Leur heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief rekeningresultaat van 1.713.000 euro. Dat is de conclusie in de derde en laatste bestuursrapportage over dat jaar. 

De gemeente Etten-Leur spreekt nog van een voorlopig resultaat, omdat de controle door de accountant nog moet plaatsvinden. Op basis daarvan kan er nog iets wijzigen. In juni worden de definitieve jaarstukken verwacht.

Verrassend

Het voorlopige positieve rekeningsresultaat over 2015 is verrassend, omdat de gemeente Etten-Leur bij de tweede bestuursrapportage, medio 2015, nog uitging van een tekort van 330.000 euro.

“Dat was voor ons aanleiding om de organisatie opdracht te geven om zeer scherp en kritisch met budgetten om te gaan en aan te sturen op een neutraal eindresultaat”, aldus het college van burgemeester en wethouders.

Door extra inkomsten zoals bijvoorbeeld uit de algemene uitkering en uit een grondverkoop, komt het voorlopige rekeningsresultaat alsnog boven de streep uit.

Bevestiging

De gemeente Etten-Leur is blij met het positieve resultaat. “Maar we mogen ons hiermee niet rijk rekenen. Het positieve saldo mag niet gezien worden als geld dat over is. We zijn zeer kritisch en voorzichtig, omdat de financiële positie onder druk blijft staan. De komende jaren moeten we nog behoorlijke besparingen realiseren.”

Niettemin, zo beseft het college, is het natuurlijk wel beter om nu een positief saldo te kunnen presenteren dan andersom. “Want dan hadden we met de gemeenteraad zeker extra maatregelen moeten bespreken. Nu kunnen we met elkaar door op de ingeslagen weg en geeft dit een eerste bevestiging dat we dit op een goede manier aanpakken. Sober, kritisch, maar wel gericht op de voorzieningen en het welzijn van onze inwoners.”