De Protestantse Gemeente De Baai en de Mariaparochie hebben een dringend beroep gedaan op het college om in Etten-Leur opvang te bieden aan vluchtelingen en asielzoekers. 

Ook de beide kerkbesturen hebben vorige week kennis genomen van de noodkreet van commissaris van de koning Wim van de Donk van Noord-Brabant aan de gemeenten in de provincie om op zeer korte termijn onderdak te bieden aan vluchtelingen en asielzoekers.

Bijbelse plicht

Voor de Protestantse Gemeente De Baai en het bestuur van de Mariaparochie is de oproep van Van de Donk duidelijk. “Wij vinden het onze christelijke, Bijbelse plicht om er te zijn voor onze medemens”, laten ze in een gezamenlijke verklaring weten.

“Wij zien het als onze christelijke opdracht wereldburgers die vluchten voor oorlogsgeweld menswaardig te behandelen en een vorm van onderdak en bescherming te bieden.”

COA

Naast de oproep om aan de noodopvang mee te werken, roepen de besturen het college ook op om op korte termijn met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in overleg te gaan over hoe dit in de gemeente Etten-Leur gerealiseerd kan worden.

“Wij denken dat er ook binnen de gemeente Etten-Leur voldoende draagvlak is om passende opvang te realiseren."

Tot dusver heeft Etten-Leur alleen statushouders binnen haar gemeentegrenzen opgevangen. Overigens, voor de wijze waarop dit plaatsvindt hebben de kerkbesturen alleen maar complimenten. “We hopen dat dit ook in de toekomst gecontinueerd wordt.”

Regio

Eind vorige week legde commissaris van de koning Wim van de Donk alle 66 gemeenten in de provincie Noord-Brabant een taakstelling op om asielzoekers onderdak te verlenen. Naar rato van het aantal inwoners is de gemeenten gevraagd een bijdrage te leveren aan de 7.200 plaatsen die de provincie nodig verwacht te hebben.

Gemeenten zijn daarbij in regio’s verdeeld. Etten-Leur moet met Breda, Zundert, Halderberge, Oosterhout, Gilze-Rijen, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau (samen de regio de Baronie vormend) voor in totaal 1.087 asielzoekers een plek zien te vinden. Etten-Leur zou daarbij 169 plaatsen moeten realiseren.