Er hebben vrijdag zo’n driehonderd kinderen van diverse basisscholen uit de gemeente Moerdijk meegedaan aan het praktisch verkeersexamen in Zevenbergen meegedaan, zoals dat jaarlijks georganiseerd wordt door Veilig Verkeer Nederland, afdeling Moerdijk. 

De leerlingen fietsen een vastgestelde route door Zevenbergen, waarbij zij de geleerde verkeersregels in de praktijk moeten toepassen.

Voorbereiding

Naast het toepassen van de verkeersregels, maakten de kinderen ook kennis met het gedrag van andere weggebruikers waar zij op moeten anticiperen. Een goede voorbereiding voor de schoolroute naar het voortgezet onderwijs.

Tijdens het verkeersexamen werden zij beoordeeld door controleposten, die op diverse plaatsen langs de route opgesteld stonden.

Winst

Wethouder Thomas Zwiers kwam aan het einde van de dag nog een kijkje nemen bij het verkeersexamen. Eén van de kerntaken van de gemeente is namelijk het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Het project Brabants Verkeersveiligheidslabel en de activiteiten vanuit Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk leveren hier een goede bijdrage aan.

Thomas Zwiers: “Mensgerichte maatregelen, zoals verkeerseducatie en voorlichting worden steeds belangrijker omdat het merendeel van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijk falen. Er is dus veel winst te behalen als menselijk gedrag in het verkeer verbetert.”

De kinderen die geslaagd zijn, ontvangen allemaal een diploma. FOTO MIRYAM VAN DER STEE