Het door het college vastgestelde ontwerp voor de Molenstraat, gebaseerd op de reeds in 2009 door de Centrumvisie Zundert, heeft niet alleen de discussie over een- of tweerichtingsverkeer in de Zundertse winkelstraat weer aangewakkerd. 

Volgens de Stichting Werkgroep Eikenlaan e.o. moet, uitgaande van het ‘oude’ plan, dan namelijk ook eenrichtingsverkeer voor de Caspar Damstraat, Beukenlaan en Eikenlaan worden gerealiseerd.

Daarin is nu niet voorzien.

Hopeloos

"In 2007 kwam de klankbordgroep in een vergadering al tot de conclusie dat het verkeer in de Caspar Damstraat, Beukenlaan en Eikenlaan zonder eenrichtingsverkeer hopeloos zal vastlopen," aldus woordvoerder Piet Oerlemans, zelf bewoner van de Eikenlaan. 

"Op dit moment komen er per etmaal zo’n 12.000 voertuigen door de Molenstraat. Zou je er daar in geval van eenrichtingsverkeer in de Molenstraat grofweg een derde van aftrekken, dan blijven er nog 8.000 verkeersbewegingen over."

Omtrekkende beweging

"Verkeer komende uit de richting Rijsbergen zal zich vooral via de Caspar Damstraat een weg door Zundert wurmen." 

"Verkeer komende vanuit de richting Wernhout zal in de beoogde nieuwe situatie nogal wat fietsverkeer in de Molenstraat voor zich moeten dulden, wat betekent dat via de Beukenlaan waarschijnlijk een omtrekkende beweging zal worden gemaakt."

Verkeersinfarct

"Dat verkeer kan er nooit allemaal door. Je komt dan weer terug bij het al in 2007 gevelde oordeel; je creëert een verkeersinfarct.”

Dat het verkeer in de Caspar Damstraat, Beukenlaan en Eikenlaan zonder eenrichtingsverkeer naar verwachting fysiek vastloopt, is niet het enige bezwaar van de Stichting Werkgroep Eikenlaan e.o. 

Verkeersparagraaf

“De straten die aangelegd zijn om toegang te geven tot woningen, worden nu gebruikt voor verkeer tussen gebieden,” zegt Piet Oerlemans.

“Er wordt nu dus een plan goedgekeurd waarvan de verkeersparagraaf in 2007 al is afgekeurd door experts van een gespecialiseerd bureau. De gemeente Zundert houdt zich naar mijn mening nu niet aan de eigen regels."

Politiek

"Als de gemeente echt uitvoering wil geven aan het in 2009 vastgestelde plan, moet zij ook eenrichtingsverkeer in de Caspar Damstraat, Beukenlaan en Eikenlaan meenemen. De politiek is nu aan zet."