Burgemeester Jac Klijs van de gemeente Moerdijk gaat in gesprek met enkele inwoners van Noordhoek om te proberen een onderlinge onenigheid te stoppen. 

Dat verklaarde de burgemeester deze week tijdens de dorpsavond in Noordhoek. 

De organisatie van de avond gaf een moeder waarvan de kinderen langdurig werden gepest, het woord. De moeder vertelde dat haar kinderen op de plaatselijke basisschool werden gepest. Omdat de school daar niet adequaat op reageerde, zitten haar kinderen nu op een school in Zevenbergen en daar doen ze het prima.

Het pesten in Noordhoek bleef echter doorgaan en zij meldde zelfs een incident met een mes. De moeder riep de aanwezige ouders tijdens de dorpsavond op om in het algemeen aandacht te schenken aan pestgedrag in het dorp. "Alle kinderen moeten veilig op straat kunnen spelen."

Aangesproken

Een ouder in de zaal voelde zich aangesproken en dat ging met zoveel kabaal gepaard dat burgemeester Jac Klijs ingreep om verdere escalatie te voorkomen.

Hij beloofde er alles aan te doen om met de betrokken ouders rond de tafel te gaan zitten om de gerezen problemen uit te praten en uit de wereld te helpen.