De gemeente Etten-Leur heeft een beroepschrift bij de Centrale Raad van Beroep ingediend naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank inzake een plaatselijke pgb (persoonsgebonden budget)-kwestie. 

In februari bepaalde de rechter dat de gemeente Etten-Leur alsnog een persoonsgebonden budget moet toekennen aan een dochter die haar moeder twee uur per week helpt met huishoudelijke hulp.

De gemeente had de pgb ingetrokken omdat zij vond dat er sprake was van mantelzorg.

Uitgangspunten

De gemeente ziet mogelijkheden om tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep te gaan omdat deze volgens hen niet overeenkomt met de uitgangspunten van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Netwerk

Bij de Wmo 2015 is het eigen netwerk en de eigen verantwoordelijkheid namelijk nog meer dan voorheen bij inwoners zelf komen te liggen. "We kijken nu eerst naar wat iemand wél kan; zelf of met hulp van mensen om de persoon heen zoals bijvoorbeeld vrienden, familie, kennissen, mantelzorgers, vrijwilligers en buren", aldus de gemeente Etten-Leur in een verklaring.

“Zo krijgen mensen alleen ondersteuning of zorg die écht nodig is.” Langdurige zorg is bedoeld voor mensen die het niet zelf kunnen regelen. "Voor mensen die in hun eigen netwerk geen enkele mogelijkheid hebben, is de Wmo een uiterst vangnet. Alleen als we het op deze manier regelen, blijft voor kwetsbare mensen de zorg toegankelijk en betaalbaar."

Pro forma

Het ingediende beroepschrift bij de Centrale Raad van Beroep is pro forma. Dat wil zeggen dat de gronden van het beroep later worden aangevuld.