De gemeente Etten-Leur heeft de Design, Build & Maintain-methode (DBM) gekozen als aanbestedingsvorm voor het nieuw te realiseren zwembad de Banakker.

Meer informatie over het zwembad en de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer verscheen in de derde voortgangsrapportage van de gemeente .

Voor het zwembad zijn verschillende aanbestedingsvormen zorgvuldig tegenover elkaar afgewogen, zo meldt de gemeente in de rapportage.

Synarchis, een extern adviesbureau, treedt op als begeleider in deze aanbestedingsprocedure, die inmiddels van start is gegaan.

Eisen

Daarbij gaat het om de volgende procedures. In de eerste plaats de aanbesteding voor de nieuwbouw en de aanbesteding van de exploitatie inclusief het overnemen van het bestaande personeel.

Voor de aanbesteding van de nieuwbouw hebben zich vier partijen gemeld die het Programma van Eisen hebben ontvangen.

Volgens de meest actuele planning zal in juni van dit jaar de DB&M-opdracht daadwerkelijk aan een van deze vier partijen worden verstrekt. Naar verwachting kan de nieuwbouw medio 2018 opgeleverd worden.

Vertraging

Bij de planning van de nieuwbouw van Nieuwe Nobelaer was eerder uitgegaan van 1 januari 2019 als opleveringsdatum. Die datum was realistisch als voor de zomervakantie van 2015 het Programma van Eisen was vastgesteld en direct daarna de aanbestedingsprocedure voor de architect en adviseurs zou zijn gestart.

Onafhankelijk van de voorbereiding van het raadsvoorstel van februari dit jaar heeft de gemeente samen met Stichting Nieuwe Nobelaer het Programma van Eisen afgerond en is de aanbesteding meteen na het raadsbesluit opgepakt. Daarmee komt de datum van de oplevering van de nieuwbouw van de Nieuwe Nobelaer met enige vertraging uit op 1 augustus 2019.