Nicole Hefti uit Etten-Leur heeft op ongewone wijze een donor gevonden die haar een nieuwe nier wil geven. Die nier moet de enige nier die ze nog heeft, en die nog maar voor 5% of minder werkt, vervangen. 

Hefti wil zo graag nog meemaken dat ze oma wordt. Haar dochters (23 en 25 jaar) of andere familieleden kunnen haar niet helpen. Via Facebook kwam ze in contact met Robèrt Cooijmans uit Cuijk. Een volslagen onbekende dus, die een nier aan haar wil afstaan.

Arts

Na een leven vol gezondheidsklachten met onder andere regelmatig blaas- en nierbekkenontstekingen, werd in 2014 in overleg met haar behandelend arts besloten de rechternier te verwijderen.

Pas daarna bleek dat de linkernier maar voor twintig procent functioneerde en binnen anderhalf jaar liep dat terug tot vijf procent of minder. Sinds november 2015 wordt Nicole Hefti gedialyseerd. Driemaal per week, vier uur lang.

Piekeren

Het advies van de artsen was om een levende donor te zoeken die genegen was een nier voor haar af te staan, want de wachttijd voor een nieuwe nier is gemiddeld vijf jaar.

Een bericht op de Facebooksite 'Je ben een Etten-Leurenaar als' leverde een positieve reactie op van Robèrt Cooijmans (54) uit Cuijk. "Ik heb alle reacties doorverwezen naar het Leids Universitair Medisch Centrum. Zij hebben de keuze bepaald op grond van motivatie en gezondheid."

Persoonlijk

Sinds een maand is die keuze bekend en hebben Nicole en haar donor reeds persoonlijk kennis gemaakt. Zijn motivatie is om Nicole haar ultieme geluk te gunnen, namelijk oma te worden en haar kleinkinderen te zien.

19 april wordt een spannende dag voor Nicole Hefti. Dan hoort ze in Leiden of Cooijmans, die nog één onderzoek moet ondergaan, geschikt is als donor.

Bij een goede match kan dan de operatie gepland worden. Mocht dit niet het geval zijn, dan gaan beide een cross-over traject in waarbij dan sprake is van een gepaarde donorruil of ruiltransplantatie met twee donoren en twee ontvangers.