De gemeente Etten-Leur overweegt de eerste drie jaar een bijdrage te leveren aan het Toeristisch Fonds Etten-Leur. Hoe hoog die bijdrage wordt is niet bekend gemaakt, maar in elk geval zou het fonds zich na drie jaar zelf moeten bedruipen. 

Dat is een van de conclusies uit het overleg dat de gemeente heeft gehad met de vier initiatiefnemers van het op te richten toeristisch fonds.

Positief

In februari werd door de gemeenteraad het voorstel voor de invoering van toeristenbelasting en het investeren in een toeristisch fonds besproken.

De toeristenbelasting, ofwel verblijfsbelasting, werd - met uitzondering van D66 - door alle partijen verworpen, maar op de plannen om concreet werk te maken van een toeristisch fonds werd overwegend positief gereageerd door de fracties.

Vervolggesprek

Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente met de initiatiefnemers van het fonds, te weten Jan Karel Fikke (Het Witte Paard), Pieter-Jan van Dijck (de Menmoerhoeve), Ton Stoop (jachthaven) en Jeroen van der Schenk (Bed & Breakfast Monument076) een vervolggesprek gehouden.

Investeringsbijdrage

Het viertal heeft hierin aangegeven dat zij het fonds zien als doel om ondernemers bij elkaar te brengen, koppelingen te maken tussen ondernemers/aanbieders en het boekbaar en vindbaar maken van het aanbod via het boekingssysteem Booking Brabant.

Voor deze werkzaamheden hebben de initiatiefnemers om een investeringsbijdrage van de gemeente gevraagd.

Begroting

In de begroting die in het eerdere conceptplan was opgenomen, werd door de initiatiefnemers gesproken over een bijdrage van in totaal twee ton verdeeld over vijf jaar: voor het eerste jaar een bijdrage van 80.000 euro, voor het tweede jaar 50.000 euro, het derde jaar eveneens 50.000 euro en voor de twee daaropvolgende jaren een bijdrage van 10.000 euro.

Overleg

De gemeente heeft al laten weten een bijdrage te overwegen voor de eerste drie jaar. Tijdens het overleg heeft het college van burgemeester en wethouders de initiatiefnemers al wel laten doorschemeren dat het daarbij zeker niet aan bovengenoemde bedragen denkt.

In de gemeenteraadsvergadering van Etten-Leur op maandag 4 april wordt weer over dit onderwerp gesproken.