Windmolens blijven heikel punt voor inwoners Klundert

Woensdagavond heeft in Klundert wederom een stadsavond plaatsgevonden voor alle inwoners van Klundert. Ruim 100 belangstellenden waren aanwezig.

Tijdens de stadsavond presenteerden de vertegenwoordigers van de verschillende werkgroepen de stand van zaken.

Zo werd duidelijk dat er al diverse acties succesvol afgerond zijn, maar ook dat er nog veel moet gebeuren in de toekomst om de leefbaarheid in Klundert op niveau te houden c.q. te verhogen.

Status

Aan het einde van de avond kwam het onderwerp ‘windmolens Nuon’ aan bod. Er werd volop gediscussieerd, want het blijft een heikel punt voor de inwoners van Klundert. Zij willen deze windmolens pertinent niet op de plaats waar ze nu gepland staan.

Wethouder Jaap Kamp lichtte kort toe wat de status van het traject is. Er moet eind mei nog een toetsing door de Milieu Effecten Rapportage (MER)-commissie plaatsvinden. Daarna worden de zienswijzen verwerkt en afgerond en moet de gemeenteraad in oktober een besluit nemen over het vast te stellen bestemmingsplan.

De onderwerpen visie op wonen, de groenstrook en behoud sportcomplex de Niervaert werden als laatste kort behandeld.

Tip de redactie