Hoe zorg je ervoor dat inwoners niet tussen wal en schip vallen bij de veranderingen die spelen op het gebied van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet? De gemeente Zundert hoopt dit te bewerkstelligen middels de realisatie van een ombudsfunctie voor het gehele zogeheten Sociale Domein. 

Dat is een hele mond vol. Het komt er echter op neer dat de Gemeente Zundert een ombudsman heeft aangewezen in de persoon van voormalig huisarts Ignace Nolet.

Om meteen een mogelijk misverstand uit de weg te ruimen: het gaat hier niet om een ombudsman bij wie elke mogelijke klacht over de overheid of over een andere organisatie kan worden gedeponeerd. Hij neemt geen juridisch getouwtrek onder de loep en een melding van een losse stoeptegel is ook niet aan hem besteed.

Jeugd, zorg en werk

Burgers kunnen zich echter wel bij deze ombudsman melden bij problemen rond de uitvoering van nieuwe regels en uitspraken op het gebied van jeugd, zorg en werk.

De ombudsfunctie bemiddelt zogezegd tussen cliënten èn de gemeente en/of uitvoerende organisaties als er onduidelijkheid bestaat hoe met de nieuwe regels om te gaan of hoe die te interpreteren.

Beste profiel

Ignace Nolet werd door een speciale commissie uit meerdere kandidaten gekozen. De commissieleden beoordeelden de voormalige huisarts als de kandidaat met het beste profiel. 

De aanwijzing is voorlopig voor de duur van een jaar, waarna de ombudsfunctie wordt geëvalueerd.

Bingo

Zelf is Nolet razend enthousiast over zijn nieuwe rol in het Zundertse. "Toen ik de advertentie voor de functie van ombudsman zag staan, dacht ik meteen: 'Bingo!' Ik ben altijd in hart en nieren huisarts geweest. Dat was voor mij een soort roeping." 

"Als ombudsman kan ik betekenisvol vrijwilligerswerk verrichten. Deze functie is mij op het lijf geschreven. Voor de gemeente zou het prettig zijn als ik niet druk krijg, want dat betekent dan dat in Zundert alles goed is geregeld."