In een volle Zevensprong heeft wethouder Frans Fakkers van de gemeente Moerdijk woensdagavond het eerste exemplaar uitgereikt van het gebiedsplan Zevenbergschen Hoek. 

Het eerste exemplaar was voor Gerard Engelen. Hij was bij alle eerder gehouden dorpsavonden aanwezig en nam het initiatief om het buitengebied van de kern te ontdoen van zwerfvuil.

Negende

Met Zevenbergschen Hoek is het negende gebiedsplan van de gemeente Moerdijk klaar. Er moeten nu nog plannen worden gemaakt voor Moerdijk dorp, Willemstad, Zevenbergen en het buitengebied.