In heel Nederland werd op 17 maart 2016 de Dag van de Leerplicht gevierd en overal vonden er activiteiten plaats. Vanwege een toetsweek op Mencia Sandrode echter werd in Zundert de viering een weekje uitgesteld. 

Donderdag bezocht wethouder Jan Aarts alsnog de Zundertse middelbare school.Daarbij zette hij klas ZHV1a in het zonnetje, de klas die deze dag het beste aanwezigheidscijfer had.

Bescherming

Samen met de leerlingen in de klas ging wethouder Jan Aarts een gesprek aan over de leerplicht die niet alleen een plicht is maar ook een recht is. De leerlingen vonden dat zelf ook.

De leerplichtwet is in het leven geroepen om kinderen te beschermen tegen kinderarbeid in Nederland. Dat wisten veel leerlingen. Ook waren zij op de hoogte van het feit dat  kinderarbeid in andere delen van de wereld nog niet uitgebannen is.

Startkwalificatie

De wethouder onderstreepte het belang dat hij hecht aan onderwijs. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan.

"Met een diploma op zak vergroot je nu eenmaal de kans op een leuke en passende baan," hield hij de kinderen voor. De leerlingen hadden genoeg vragen te stellen aan de wethouder, zodat er een leuk gesprek plaatsvond.

Quiz

Directeur Chris Vermeeren van Mencia Sandrode ontving uit handen van de wethouder de Verzuimkaart 'Hoe te handelen'. Ook kreeg hij door Jan Aarts  het Jaarverslag Leerplicht aangeboden.

De leerlingen zetten ook nog hun beste beentje voor door mee te doen aan een quiz met tien vragen over leerplicht. De drie leerlingen met de beste scores ten slotte kregen van wethouder Jan Aarts als prijs een boekenbon.