Waar kun je terecht met je zorgvraag? Voor velen is dat niet altijd even duidelijk. Om de inwoners van de gemeente Zundert de helpende hand te bieden, brengt de Gemeente Zundert een eigen Zorgkrant uit.

Afgelopen maandag reikte wethouder Jan Aarts in de Huiskamer Rijsbergen in woonzorgcentrum Rijsbergen het eerste exemplaar van de Zorgkrant officieel uit aan Joost Langen, voorzitter van de Participatieraad Zundert.

Sinds 2009 is de Participatieraad in Zundert actief.

Als spreekwoordelijke luis in de pels geeft zij gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en werk en inkomen.

Controleren

Al legde wethouder Jan Aarts dat zijn toehoorders wat minder omslachtig uit.

"De Participatieraad controleert de gemeente," zo vertelde hij de deelnemers van de Huiskamer Rijsbergen, een van de zeven huiskamers  van Stichting Welzijn Zundert (SWZ) voor mensen van 55+ die nog zelfstandig wonen en het leuk vinden om wekelijks gezellig een dagje uit te zijn. 

Feest

Dat wethouder Jan Aarts juist de Huiskamer Rijsbergen had uitgekozen als decor voor de uitreiking van het eerste exemplaar van de Zorgkrant, was overigens niet toevallig. "Het is vandaag een beetje feest," zo verduidelijkte hij. "Daar heb ik een clubje van gezellige mensen voor uitgezocht."

Simpeler

Om vervolgens de gedachte achter de Zorgkrant serieus toe te lichten.

"Soms is het best ingewikkeld om te weten waar je voor bepaalde zorg moet zijn. Ik kom zelf uit het onderwijs. Als wethouder heb ik me voorgenomen om alles een beetje simpeler te maken." 

Weg naar zorg

"Een van de dingen die ik daartoe heb ondernomen is het laten maken van de Zorgkrant. In deze krant staat de weg naar zorg." 

"Er staat precies in waar je voor wat moet zijn. Voor de aanvraag van een rollator bijvoorbeeld. Ook kun je in de krant bijvoorbeeld vinden waar de huiskamers zitten en hoe je je voor een huiskamer kunt opgeven."