De gemeenteraad van Etten-Leur heeft vanaf nu elke maandagavond een bijeenkomst. Dit is ofwel een vergadering dan wel een werkbezoek op locatie. Het gaat om een pilot die tot aan de zomervakantie duurt. 

Aansluitend wordt bekeken of de proef het gewenste resultaat heeft gehad.

Tijdens de bijeenkomsten vindt op één avond een infobijeenkomst, een opiniebijeenkomst én een raadsvergadering. In de nieuwe opzet heet dit ‘De raad luistert’, ‘De raad debatteert’ en ‘De raad besluit’.

Dat laatste onderdeel wordt opgesplitst in twee gedeeltes: voorstellen waarover geen discussie meer plaats hoeft te vinden en meteen een besluit kan worden genomen (De raad besluit) en voorstellen waarover nog wel discussie moet plaatsvinden voordat er een besluit kan worden genomen (De raad debatteert en besluit).

Verbeteringen

Volgens een gemeentewoordvoerder voldeed de oude versie van het vergadermodel op zich wel.'“Maar door de gemeenteraad is geconcludeerd dat er verbeteringen mogelijk zijn. Onder andere door de vergaderavonden 

"Verder kan door minder te vergaderen op het gemeentehuis de mogelijkheid worden gecreëerd om bezoeken binnen Etten-Leur af te leggen.” Bovendien kan door te kiezen voor een flexibeler systeem de besluitvorming worden versneld. “Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid."