De bekendste feest- en dweilband van Zevenbergen, De Notenkrakers, heeft het 35-jarig bestaan aangegrepen om haar muzikaal inspirator Kees Schoones te eren en te herdenken. 

Hiertoe is - hoe toepasselijk -  een notenboom gepland in het Julianaplantsoen en is een gedenkteken onthuld.

Kees Schoones overleed in 2012. Hij was medeoprichter en erelid van De Notenkrakers en had de muzikale leiding van de band tot aan zijn dood. Naast dirigent was hij voor de band een inspirator, een leermeester en niet in de laatste plaats een vriend.