Klundert viert dit jaar feest op 17, 18 èn 19 juni. Het organiserende KOK heeft de vergunning ontvangen die het mogelijk maakt om ook op zondag een braderie te houden. 

Dat bleek vorig jaar nog onmogelijk vanwege een plaatselijke verordening die bepaalde dat er binnen een afstand van 200 meter van een kerkdienst geen feestelijkheden met herrie mogen plaatsvinden.

Geschrapt

Inmiddels is deze regel uit de verordening geschrapt zodat niets meer een braderiedag op zondag in de weg kan staan. Wel is het zo dat er pas begonnen kan worden om 13.00 uur. 

Kerkgangers

Dit omdat een landelijke wet verbiedt om voor die tijd een kermis in het centrum van een plaats te laten draaien en ook om de kerkgangers de gelegenheid te geven in alle rust ter kerke te gaan.