Tijdens de Landelijke Opschoondag werden de Zwerfafvalpakkers, oftewel het ZAP-team, van wijkvereniging de Schoenmakershoek een handje geholpen door elf leden van het CDA.

Compleet met hesje van het ZAP-team en gewapend met grijpers en vuilniszakken gingen zij op pad om de wijk afvalvrij te maken.

CDA

Gewoontegetrouw worden door het CDA jaarlijks vrijwilligers in het zonnetje gezet of, in dit geval, een handje geholpen. Verdeeld over vier groepen trokken zij de wijk in om het afval te verzamelen.

De oogst: een veertigtal volle vuilniszakken die een aanvulling zijn op het  jaarlijkse, door het team verzamelde afval van rond de 250 zakken. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.