Dag van de Leerplicht in Zundert later

In heel Nederland vond donderdag de Dag van de Leerplicht plaats. In Zundert echter wordt die pas volgende week woensdag gehouden. 

Dat heeft alles te maken met de huidige toetsweek op Mencia Sandrode, de Zundertse school die wethouder Jan Aarts die dag bezoekt. 

Dag van de Leerplicht

Tijdens de Dag van de Leerplicht wordt stilgestaan bij het recht op onderwijs. Het doel is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen.

In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan.

Bewust

Met zijn bezoek aan het Mencia Sandrode onderstreept wethouder Jan Aarts het belang dat hij hecht aan leerplicht: "De Dag van de Leerplicht maakt leerlingen en hun ouders nog eens extra bewust van het belang van onderwijs."

"Ook stimuleert het om door te zetten en dat diploma daadwerkelijk te halen. Met een diploma op zak vergroot je nu eenmaal de kans op een passende en leuke baan."

Leerplichtwet

De leerplichtwet schrijft voor dat alle kinderen vanaf hun vijfde jaar tot hun achttiende verjaardag, of tot het behalen van een startkwalificatie, volledig leerplichtig zijn.

Een startkwalificatie is een havo-, vwo-, of MBO2 diploma. De kwalificatieplicht is bedoeld om jongeren een diploma te laten halen en schooluitval tegen te gaan.

NUwerk

Tip de redactie