Actiecomité Schoonhout demonstreert tijdens informatieavond

Het actiecomité Schoonhout heeft woensdagavond gedemonstreerd tegen de plannen van de gemeente Etten-Leur. De bewoners willen graag het behoud van een groenstrook aan het Schoonhout tussen het fietspad en het voetpad. 

In de huidige plannen van de gemeente is die groenstrook niet terug te vinden en daarom denken de bewoners van het Schoonhout dat er gevaarlijke situaties gaan ontstaan.

Enquête

Het actiecomité besloot om niet aanwezig te zijn op de avond zelf, maar buiten voor de deur van het Oude Raadhuis te gaan demonstreren. “De plannen staan toch al vast dus het heeft geen zin om nog naar binnen te gaan”, vertelt George Siegmund namens het comité.

“We hebben in december een enquête gehouden onder de bewoners van het Schoonhout en aangrenzende straten. Uit die enquête is gebleken dat 87 procent het niet eens is met de plannen van de gemeente. En toch doen ze wat ze zelf willen.”

Hoogteverschil

Ton Monden is een van de ambtenaren die aanwezig is namens de gemeente op de informatiebijeenkomst. Hij legt aan de bewoners precies uit wat de bedoeling is en waarom de gemeente het op deze manier gaat doen.

“Het fiets- en voetpad blijven net zo breed als dat ze nu zijn en er komt een hoogteverschil van vijf centimeter. We verplaatsen het fietspad nu alleen omdat het een geasfalteerd fietspad wordt. Daarvoor moet een fundering gestort worden en als we die teveel opschuiven raken we de wortels van de bomen.”

Advies

Als de bomen aangetast worden, kunnen ze omvallen als het hard waait. “Dat willen we ook niet natuurlijk”, vervolgt Monden. “Om de bewoners toch tegemoet te komen laten we ze stemmen of er paaltjes moeten komen op de afscheiding."

Zestig procent per tien woningen moet het daarmee eens zijn. "De mogelijke plaatsing van paaltjes is tegen het advies van de ANWB in, maar als de bewoners het graag willen gaan we ermee akkoord”, aldus Ton Monden.

Tip de redactie