Pilot in Langeweg met subsidiebeleid

In het kader van het subsidiebeleid gaat de gemeente Moerdijk een pilot houden in de kern Langeweg. Hierbij kunnen de achttien in de kern aanwezige verenigingen en stichtingen zelf bepalen hoe ze de gemeentelijke subsidies onder elkaar gaan verdelen. 

De gemeente stelt in Langeweg een budget beschikbaar van 105% van de in 2014 uitgekeerde subsidiebedragen aan organisaties in de kern. “We geven een bonus van vijf procent als beloning voor de inspanningen”, aldus wethouder Eef Schoneveld.

Plan

Het te verdelen bedrag bedraagt inclusief die bonus 25.700 euro. Voorwaarde is wel dat vooraf een plan wordt ingediend dat door alle verenigingen en stichtingen gedragen wordt.

Behalve de verdeling van het geld moet hierin ook opgenomen zijn wat de organisaties de komende twee jaar willen bereiken en hoe ze dat denken te realiseren.

Verbinden

In het huidige subsidiebeleid krijgen organisaties een vast bedrag met eventueel nog een aantal plussen.

Bij de pilot in Langeweg gaat alles in een grote pot en maken de organisaties zelf uit welk bedrag waar naar toe gaat. Schoneveld: “De kracht zit ‘m niet in de bonus, maar in het verbinden. Dingen met elkaar doen.”

Twee jaar

De pilot in Langeweg geldt voor een periode van twee jaar, maar mocht het toch geen succes zijn dan kan de gemeente de proef stopzetten.

Is er wel sprake van succes, dan wil de gemeente ook in andere kernen lokale organisaties de mogelijkheid bieden om de subsidies zelf te verdelen.

Uiteindelijk moet een en ander gaan leiden tot minder administratieve druk voor de gemeente.

Tip de redactie