Actiecomité Schoonhout roept bewoners op tot protest

Het actiecomité Schoonhout heeft zoveel mogelijk bewoners en omwonenden van de straat opgeroepen om op woensdag 16 maart ’s avonds actie te komen voeren bij het Oude Raadhuis in het centrum van Etten-Leur. 

Hier wordt namens de gemeente een informatieavond gehouden over de inrichting van het Schoonhout. Die inrichting - na de eerdere kap van 220 bomen - bestaat uit een voet- en fietspad dat slechts gescheiden gaat worden door paaltjes met kettingen.

Dat is zeer tegen de zin van het actiecomité en een overgrote meerderheid van de bewoners van het Schoonhout, want die pleiten uit oogpunt van veiligheid voor de kinderen in de straat voor een afscheiding middels een groenstrook.

Nut

Het bijwonen van de informatieavond zelf ziet het actiecomité Schoonhout niet zitten. "Het nut daarvan zien we niet in als de gemeente niets nieuws te melden heeft", meldt woordvoerder George Siegmund van het comité. "De gemeente zegt dat de plannen definitief zijn."

Spandoeken

In plaats daarvan wil het actiecomité de kans aangrijpen om actie te voeren en te protesteren tegen de (definitieve) plannen van de gemeente.

"We roepen alle bewoners en omwonenden op om massaal naar het Oude Raadhuis te komen om de wens voor een groenstrook kracht bij te zetten. Spandoeken, toeters en bellen, alles wat de aandacht trekt is welkom", besluit Siegmund.

Tip de redactie