D66-afdelingen Etten-Leur en Moerdijk gaan samen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van D66 Etten-Leur hebben de leden ingestemd met de samenvoeging van de afdelingen Etten-Leur en Moerdijk tot D66 Etten-Leur/Moerdijk. 

Na een toelichting door Guido Buijs, afdelingsvoorzitter van D66 Etten-Leur, Geert Wiers van afdeling Moerdijk en Bas Werker regiovoorzitter van D66 Noord-Brabant, volgde de stemming.

Hierbij werd unaniem ingestemd met de toetreding van Moerdijk tot de afdeling. Geert Wiers zal tevens toetreden als bestuurslid ad interim.

Bestuursverkiezing

In de Algemene Ledenvergadering van dit najaar wordt er een bestuursverkiezing uitgeschreven, zodat de leden van Moerdijk zich ook kunnen kandideren.

Tip de redactie