Petitie voor behoud Fort de Hel overhandigd

Wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk heeft vrijdagmorgen de petitie voor behoud van Fort de Hel in Helwijk in ontvangst genomen van initiatiefnemer Kees van Beek. 

Ondanks dat de petitie door vele sympathisanten ondertekend is, zal de gemeente er naar alle waarschijnlijkheid inhoudelijk geen gevolg aan geven.

Toch meent Van Beek dat hij de petitie overhandigen moest omdat er, blijkens de vele handtekeningen, zoveel mensen zijn die Fort de Hel een warm hart toedragen. Ook is hij van mening dat de huuropzegging zoals die nu voorligt een te zware sanctie is voor de huidige fortbeheerder Frank Kastelein.

Draagvlak

Meer dan 1.100 handtekeningen werden er geplaatst onder de petitie. Kees van Beek: “Ik snap het niet. De petitie is door zoveel mensen getekend en heel Willemstad hangt vol met posters. Je moet dan toch concluderen dat er een overweldigend draagvlak is voor het behoud van Frank Kastelein en de stichting als exploitant van Fort de Hel."

Hij vervolgt: "Natuurlijk zijn er voor 2011 dingen gebeurd die niet klopten, dat ontkent niemand. Tegenwoordig is er echter van noemenswaardige incidenten geen sprake meer. Het gaat eigenlijk heel goed."

Relatie

Wethouder Thomas Zwiers reageert hierop door te stellen dat het niet alleen om de incidenten gaat, maar ook dat de relatie tussen de huurder, Frank Kastelein enerzijds, en de verhuurder, gemeente Moerdijk anderzijds, dusdanig verstoord is dat er sprake is van een duurzaam ontwrichte relatie.

"Het gaat hier niet om de activiteiten bij Fort de Hel, maar alleen om de verziekte verhoudingen”, aldus de wethouder. Zwiers zegt wel toe dat Fort de Hel als zodanig behouden blijft en dat de intentie er is om de deuren geopend te laten blijven.

NUwerk

Tip de redactie