Haven- en industrieterrein Moerdijk gaat verder verduurzamen

Overheden en bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk gaan gezamenlijk werken aan een verdere verduurzaming van het haven- en industrieterrein. 

Woensdag hebben het Havenschap Moerdijk, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Moerdijk, Rijkswaterstaat, waterschap Brabantse Delta en de Bedrijvenkring Industrieterrein Moerdijk (BIM) hiertoe een samenwerkingsverklaring getekend.

Vervolg

De nieuwe samenwerking loopt tot 2030 en is een vervolg op een eerder programma van Duurzame Verbindingen Moerdijk, dat in 2015 afliep.

Met de nieuwe samenwerking zetten de partners onder meer in op het verminderen van de CO2-emissie en een reductie van de ecologische footprint. Op dit moment komt 4,7% van alle duurzame energie in Nederland al uit Moerdijk.

Restwarmte

De deelnemers aan Duurzame Verbindingen Moerdijk willen de energievoorziening verder verduurzamen en meer energie besparen.

Zo wordt bijvoorbeeld gedacht aan de mogelijkheden voor het ontwikkelen van het EnergyWebXL: een netwerk van duurzame verbindingen op en in de omgeving van het haven- en industrieterrein, waarmee (rest-)warmte van bedrijven op het industrieterrein beter wordt benut.

Waterkringlopen

Ook op andere terreinen liggen er belangrijke opgaves voor het haven- en industrieterrein, onder andere manieren om waterkringlopen te sluiten en nog beter, efficiënter en klimaatbestendiger met water om te gaan.

In het samenwerkingsverband wordt ook nagedacht over slimme manieren om geluid te reguleren en wordt gewerkt aan een gezamenlijke monitoring van de effecten van alle activiteiten op het haven- en industrieterrein.

Tip de redactie