Financiële bijdrage gemeenten aan Voedselbank

De gemeenten Etten-Leur en Zundert gaan een bijdrage leveren aan de Stichting Voedselbank Etten-Leur. Dat doen ze omdat ze bij de Voedselbank een ontwikkeling bespeuren die vertrouwen schept in een solide basis voor de toekomst. 

De gemeente Rucphen neemt voorlopig nog een afwachtende houding aan. De Voedselbank bedient cliënten uit bovenstaande gemeenten.

"We hechten waarde aan wat de Voedselbank betekent voor mensen die de steun kunnen gebruiken", zegt wethouder Jean-Pierre Schouw van Etten-Leur. "Met een kleine bijdrage krijgt de Voedselbank de kans de ontwikkeling door te zetten. De doelstelling is wel dat zij zelfstandig gaan opereren."

Financieel

Volgens een gemeentewoordvoerder is de bijdrage vanuit Etten-Leur financieel. De hoogte is afhankelijk van de kosten die worden gemaakt en in hoeverre de Voedselbank zelf, middels sponsoren, in die kosten kan voorzien. “Het verschil past de gemeente Etten-Leur bij. Dit doen wij in ieder geval tot juli 2016.”

Plan van aanpak

Het bestuur van de Voedselbank wordt gevraagd een plan van aanpak op te stellen hoe zij denken voldoende giften binnen te krijgen om zelf volledig in deze kosten te voorzien.

"In juli wordt aan de hand van dat plan van aanpak geëvalueerd hoe het loopt met de werving van voldoende giften, zodat eventuele kosten die op dat moment nog door de gemeente worden vergoed afgebouwd worden tot nul op 1 januari 2017."

Gezond

De Zundertse wethouder Jan Aarts zegt dat zijn gemeente ook een bijdrage gaat verlenen. “Ondanks voorzieningen als bijzondere bijstand en het minimabeleid, zijn er nog steeds gezinnen waarin kinderen niet het gewenste voedsel krijgen om gezond op te groeien. Om die reden is het van belang om als gemeente een bijdrage te verlenen aan de Voedselbank.”

Besluit

Hoewel ook de gemeente Rucphen de Voedselbank een warm hart toedraagt, wacht deze gemeente eerst een goed onderbouwd plan van aanpak van de Voedselbank af. Op basis van dat plan wordt besloten of er al dan niet groen licht wordt gegeven voor een bijdrage.

Tip de redactie