Rekenkamercommissie Zundert onderzoekt uitvoering Wmo

Volgens de Gemeentewet is iedere gemeente verplicht een Rekenkamercommissie te hebben.  

Hoewel de naam anders doet vermoeden, houdt deze commissie zich niet alleen bezig met rekenen. 

Onderzoek

"We onderzoeken het beleid en bestuur van de gemeente Zundert," legt voorzitter Julien van Ostaaijen uit.

"Zo onderzoeken we momenteel de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in Zundert en de toekomst van de sportaccommodaties in de gemeente."

Wmo

De rekenkamercommissie onderzoekt momenteel de uitvoering van de Wmo. Zo’n 1.500 inwoners die een Wmo-voorziening hebben of hebben gehad, ontvangen deze week een vragenlijst die zij anoniem kunnen invullen.

Ervaringen

"We willen heel graag de ervaringen van de zorgontvangers weten," zegt Van Ostaaijen.

"Zijn ze voldoende geïnformeerd, wat vinden ze van de keukentafelgesprekken en hebben ze verbeterpunten voor de gemeente?"

Analyse

"We hopen op een flinke respons, want dat helpt de gemeente in de uitvoering van haar taken. Voor de zomer wil ik onze analyse aan de gemeenteraad presenteren. Dan is het aan de politiek of zij met de uitkomsten aan de slag gaat."

Studenten

Studenten van de Universiteit van Tilburg, waar de in Achtmaal geboren Van Ostaaijen als bestuurskundige aan verbonden is, helpen mee met het onderzoek.

Sportaccommodaties

Naast de Wmo is de rekenkamercommissie tevens gestart met onderzoek naar de sportaccommodaties in de gemeente. "We willen graag weten hoe we de sportaccommodaties in de gemeente vitaal kunnen houden."

Tip de redactie