Actie voor komst van groenstrook in Etten-Leur

Met spandoeken en flyers maken bewoners aan het Schoonhout in Etten-Leur duidelijk dat ze een groenstrook in hun straat willen tussen het voet- en het fietspad. 

Na het kappen van de 220 bomen aan het Schoonhout komen het voet- en fietspad vlak langs elkaar te liggen.

De gemeente Etten-Leur wil een scheiding aanbrengen door paaltjes met kettingen, maar dat is tegen de wens van het merendeel van de bewoners. Uit het oogpunt van veiligheid voor hun kinderen zien zij liever een groenstrook.

Overleg

Het actiecomité Schoonhout is nu bijna een jaar in overleg met de gemeente. Eerst over de bomenkap en later over de inrichting van het fiets- en voetpad. "De huidige stand van zaken verontrust ons", zo verwoordt George Siegmund in een brief aan het college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad.

"We hebben het behoud van de bomen laten varen. Echter de wens van 87 procent van de bewoners om het fietspad niet tegen het voetpad te leggen en hier een groenstrook tussen te plaatsten blijft fier overeind. Een rij paaltjes met kettingen, 45 centimeter op het voetpad, is voor ons onbespreekbaar. Dit is niet wat wij hebben aangedragen."

Teleurstellend

Het comité vindt het zeer teleurstellend dat ambtenaren blijkbaar niet in staat zijn een plan te ontwikkelen dat recht doet aan de eisen van de gemeente alsook aan de wensen van de bewoners van het Schoonhout.

Tip de redactie