Het bestuur van de Stichting Kerstmarkt Wernhout heeft voorlopig een streep gehaald door de jaarlijkse Kerstmarkt Wernhout. 

Oplopende kosten en de toenemende druk op het steeds kleiner wordende aantal bestuursleden en vrijwilligers liggen ten grondslag aan het besluit.

De Kerstmarkt Wernhout gaat dit jaar in ieder geval niet door. Voor 2017 is voorzien in een kerstmarkt ‘nieuwe stijl’.

Saamhorigheid

Voor het dorp Wernhout is de Kerstmarkt Wernhout nauwelijks meer weg te denken.

Niet alleen komen de opbrengsten van het jaarlijks terugkerende evenement ten goede aan de lokale samenleving, het zorgt ook voor saamhorigheid.

Kerstmarkt 'nieuwe stijl'

In december vorig jaar werd voor de 21ste keer de jaarlijkse Kerstmarkt Wernhout gehouden. Zoals het er nu uitziet, laat editie nummer 22 vooralsnog even op zich wachten.

Dit jaar wordt door het bestuur van de Stichting Kerstmarkt Wernhout naar eigen zeggen benut ‘om de plannen en opties voor de komende editie te overwegen en om het team te versterken’.

Het stapje terug moet volgend jaar uiteindelijk resulteren in een kerstmarkt ‘nieuwe stijl’.