General Manager Paul Buijsingh van Shell Moerdijk benadrukte het donderdagavond diverse malen tijdens de avond voor de omwonenden van het bedrijf in De Niervaert in Klundert: "Dit had nooit mogen gebeuren, we nemen de volledige verantwoordelijkheid en bieden ook onze excuses aan."

Buijsingh doelde op het incident met een openstaande afsluiter die twee maanden lang het gevaarlijke gas C2H4O lekte, beter bekend als ethyleenoxide.

Bijna 28 ton van het gas lekte weg en dat zorgde ervoor dat veel omwonenden zich zorgen maakten over de gezondheid van zichzelf en dat van hun dierbaren.

Vragen

De bijeenkomst werd gehouden in samenwerking met de Gemeente Moerdijk, de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB), de Provincie Noord-Brabant en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD).

Vertegenwoordigers van deze overheden mochten tijdens de omwonendenavond vragen beantwoorden nadat er uitleg was gegeven over de aard van het incident en de gevolgen daarvan voor de gezondheid.

Afscheid

Burgemeester Jack Klijs van Moerdijk benadrukte aan het begin van de avond voor een volle zaal nog eens dat hij zwaar teleurgesteld was over niet alleen het lek, maar ook hoe de overheid er over ingelicht was.

Paul Buijsingh zette daarop uitvoerig uiteen hoe de lekkage heeft kunnen gebeuren. Hij stelde dat het een menselijke fout was en dat ook de controle niet is verlopen zoals het zou moeten zijn. "We hebben dan ook afscheid moeten nemen van de twee mensen die erbij betrokken waren."

Laurens Hondema van de GGD legde uitvoerig uit dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is geweest. Dit omdat de 27 ton gas over een lange periode is weggelekt en omdat daardoor de concentratie erg laag was.

Na de pauze konden de mensen in de zaal vragen stellen en hun ongerustheid uitspreken.