Het actiecomité Schoonhout in Etten-Leur gaat geen enquête meer houden onder bewoners in de straat waarin zij zich uit kunnen spreken over de vraag of er wel of geen groenstrook moet komen tussen het fiets- en voetpad in de straat. Dat laat George Siegmund namens het actiecomité weten. 

Op het Schoonhout is onlangs een rij bomen, 220 exemplaren bij elkaar, gekapt. Dat is gebeurd omdat door het opdrukken van de wortels van de bomen zowel het fiets- als het voetpad verzakt was.

Veiligheid

Door het weghalen van de bomen komen het fiets- en voetpad nagenoeg naast elkaar te liggen. Voor de veiligheid van met name de kinderen in de buurt zou het actiecomité Schoonhout hier graag een groenstrook als afscheiding willen zien.

De gemeente Etten-Leur kiest echter voor paaltjes met kettingen en dat is in de ogen van het actiecomité een minder veilige variant.

Nut

Het comité heeft niet het idee dat zij het tij nog kunnen keren. "De opmerking onlangs van wethouder Jan van Hal dat de aanplant van een haagje niet meer aan de orde is, heeft ons de moed in de schoenen doen zakken", stelt George Siegmund.

"Nog een keer een enquête houden onder de inwoners over wel of niet een groenstrook, daar zien we gezien die opmerking het nut eigenlijk ook niet meer van in."

Spandoeken

Er volgt nog een informatieavond over het plaatsen van de paaltjes met kettingen. "We gaan niet helemaal bij de pakken neerzitten. Tegen de tijd dat deze informatieavond op stapel staat willen we de bewoners oproepen massaal te komen en hun ongenoegen uit te spreken."

Enkele leden van het comité overwegen verder een privé actie te ondernemen. "Dan moet je denken aan het maken en ophangen van spandoeken en bijvoorbeeld een brief aan de burgemeester", besluit Siegmund.