De voormalige Assortimentstuin in Zundert is al jaren onderwerp van gesprek als het gaat om het vinden van een alternatieve bestemming voor het terrein. 

De invulling lijkt eindelijk nabij: de komende jaren wil ‘bij Anna’ een ontmoetingsplek creëren omringd door groen waar culturele, (natuur)educatieve en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden.

Stichting 'bij Anna'

Stichting 'bij Anna' is een initiatief van enthousiaste inwoners die graag een plek in de gemeente Zundert willen creëren waar mensen van alle leeftijden kunnen ontmoeten, ontspannen en ontdekken.

De voormalige Assortimentstuin, gelegen tussen Zundert en Klein Zundert, is hiervoor volgens de stichting een uitgelezen plek.

Ideeën

De komende jaren wil ‘bij Anna’ een ontmoetingsplek creëren omringd door groen waar culturele, (natuur)educatieve en maatschappelijke activiteiten plaatsvinden.

Een kunst-, pluk- en proeftuin, een theehuis, een natuurspeeltuin , kleinschalige evenementen: ideeën zijn er al genoeg.

Verbinding

‘Bij Anna’ wordt een plek waar verbinding gemaakt wordt tussen verschillende doelgroepen en waar iedereen een betekenisvolle bijdrage kan leveren.

De stichting gaat nauw samenwerken met (lokale) ondernemers, vrijwilligers, instellingen, organisaties en verenigingen om haar doelen ten uitvoer te brengen.

Enthousiasme

Stichting ‘bij Anna’ heeft over haar plannen gesprekken gevoerd met grondeigenaar Staatsbosbeheer en met de Gemeente Zundert.

De plannen zijn enthousiast ontvangen, en de partijen zijn op dit ogenblik in gesprek over een samenwerking.

Achterstallig onderhoud

Vooruitlopend hierop begint Stichting ‘bij Anna’ in overleg met Staatsbosbeheer de komende periode met de eerste stappen om de voormalige Assortimentstuin nieuw leven in te blazen.

Door achterstallig onderhoud uit te voeren wordt de tuin weer veilig gemaakt. Deze werkzaamheden vinden vanaf maart plaats.