De gemeente Moerdijk is van plan het evenementenbeleid aan te passen. Burgemeester Jac Klijs wil dat evenementen nog veiliger worden en de eventuele (geluids)overlast beperkter. 

Klijs kiest daarbij voor de invoering van een risicoanalyse bij het verlenen van vergunningen, het aanscherpen van geluidsnormen, het aanscherpen van de periode dat hard geluid is toegestaan en een betere spreiding van evenementen op de kalender.

De burgemeester ziet daarnaast ook meer ruimte voor evenementen op zondag, zonder dat daarbij de zondagsrust wordt verstoord.

Monstertruck

Aanleidingen voor de actualisatie van het beleid zijn het recente rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de oorzaken van het incident met de monstertruck in Haaksbergen, de overlast die wordt ervaren als gevolg van evenementen en de wens om met het stimuleren van evenementen in de kernen te verlevendigen.

“Om tot deze beleidsregels te komen is gesproken met onder andere politie, brandweer, de Omgevingsdienst voor Midden- en West-Brabant en omwonenden van locaties waar evenementen worden georganiseerd. Hun input is gebruikt om te komen tot deze maatregelen", aldus burgemeester Klijs.

Gemeenteraad

De komende weken kunnen betrokkenen reageren aan de hand van de wettelijke inspraakprocedure en buigt de gemeenteraad zich over de voorstellen. Er wordt ook nog een informatieavond georganiseerd. De verwachting is dat het definitieve beleid in april wordt vastgesteld.