De uitstoot van ethyleenoxide door Shell Moerdijk in de periode van 21 november 2015 tot 27 januari jongstleden heeft geen gevaar opgeleverd voor de volksgezondheid. 

Dat blijkt uit een onderzoek dat de GGD in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk. Ook voor de korte als de langere termijn zijn volgens de GGD geen nadelige gevolgen te verwachten.

Afsluiter

Tussen 21 november 2015 en 27 januari 2016 kwam bij Shell Moerdijk 27,7 ton ethyleenoxide in de lucht terecht doordat per ongeluk een afsluiter open was blijven staan. Omdat ethyleenoxide een giftige stof is, was het van belang de gezondheidsrisico’s te onderzoeken voor de werknemers van de omliggende bedrijven van Shell en voor de bewoners op afstand.

Risico’s

Bij het onderzoek zijn de aard van de stof, de ontsnapte hoeveelheid, de duur van de emissie en de (wijze van) verspreiding met elkaar in verband gebracht. Op basis hiervan zijn er geen direct acute risico’s geweest voor de bevolking en werknemers van omliggende bedrijven.

"Ook op de langere termijn, waarbij vooral gekeken is naar het extra risico op het ontstaan van kanker als gevolg van de in de tijd vrijgekomen ethyleenoxide, zijn er voor de bevolking en werknemers van omliggende bedrijven geen extra risico’s te verwachten", zo concludeert de GGD

Informatieavond

De GGD stelt vast dat het incident wel voor veel verontwaardiging en onrust bij omwonenden heeft gezorgd. Mede om die reden houdt Shell donderdagavond 3 maart een informatiebijeenkomst in De Niervaert in Klundert. 

Op deze avond, die om 19.30 uur begint, zal de GGD de resultaten van het gezondheidsonderzoek toelichten.