De gemeente Etten-Leur gaat structureel 190.000 euro per jaar opnemen in haar begroting voor het mantelzorgcompliment. Het college van Etten-Leur heeft besloten dat de mantelzorgwaardering en -ondersteuning met ingang van het tweede kwartaal van dit jaar plaatsvindt in de vorm van een mantelzorgwaarderingsmenu. 

"We hebben het afgelopen jaar interactief cliënten en hun mantelzorgers gepeild naar hun behoeften, omdat we in het verleden het mantelzorgcompliment altijd alleen maar in de vorm van een geldbedrag voldeden", zegt wethouder Jean-Pierre Schouw.

“We wilden kijken of dat niet in een andere vorm kon dan alleen maar geld, waarbij we veel meer individueel de behoefte proberen te beantwoorden.”

Ideeën

Volgens de wethouder zijn daarbij verschillende ideeën naar voren gekomen, onder andere cursussen en workshops als suggesties. Dat is vervat in het programma voor dit jaar, naast de financiële bijdrage van 125 euro per mantelzorger.

"Verder willen we een aparte Facebookpagina in het leven roepen. Natuurlijk is er ook nog Surplus/HOOM die een stukje respijtzorg en informatievoorziening geeft. Die willen we in de lucht houden."

Praktijk

In de praktijk betekent een en ander dat de gemeente Etten-Leur structureel 190.000 euro per jaar voor het mantelzorgcompliment opneemt in haar begroting.

Schouw: “Daar kunnen we zo’n duizend keer het mantelzorgcompliment van 125 euro voor uitdelen. We gaan ervan uit dat we van de rest van dat bedrag de cursussen en de workshops kunnen bekostigen.” 

Het bedrag van 190.000 euro is overigens naast het bedrag van wat de gemeente voor Surplus/HOOM ter beschikking heeft.