De gemeente Etten-Leur gaat het gebouw en de ondergrond van Stichting Nieuwe Nobelaer versneld aankopen voor een bedrag van 1,9 miljoen euro. Hierdoor heeft Nieuwe Nobelaer meer financiele ruimte om de reeds in werking gezette bezuinigingsmaatregelen door te voeren. 

Verder is afgesproken dat in het kalenderjaar 2016-2017 samen met de Stichting Nieuwe Nobelaer wordt gewerkt aan een aanscherping van de prestatieafspraken voor de periode 2018-2022.

Op deze manier kan de gemeenteraad eind 2017 de aangescherpte prestatieafspraken vaststellen inclusief de subsidiebedragen voor de periode 2018-2022.

Bestaande lening

In 2014 besloot de gemeente om het oude gebouw en de ondergrond sowieso aan te kopen op het moment van verhuizing naar de nieuwbouw. De gemeenteraad heeft nu besloten de aankoop eerder te doen voor het in 2014 vastgestelde bedrag.

Het geld dat dit opbrengt gebruikt Nieuwe Nobelaer om een bestaande lening bij de gemeente af te betalen en om hun aangekondigde bezuinigingsmaatregelen door te voeren.

Regie

Met deze bezuiniging zorgt Nieuwe Nobelaer zelf voor een kostenverlaging en daarmee een financieel gezondere bedrijfsvoering.

Verder krijgt de gemeente regie op de ontwikkeling van de huidige locatie, wordt de bestaande achtergestelde geldlening afgelost en is de toekomst van de uitleen-, podium- en (kunst)educatiefunctie gewaarborgd. Tot de nieuwbouw klaar is, huurt Nieuwe Nobelaer tegen een kostendekkend tarief het bestaande gebouw.

Compact

Dit komt nog bovenop de voordelen die voortkomen uit het Programma van Eisen: het nieuwe gebouw wordt meer compact en daardoor zijn de bouw- en onderhoudskosten lager.

Vanwege de compacte omvang van de nieuwbouw en de afslanking van de organisatie gaan de kosten omlaag en kan naar verwachting het subsidiebedrag na verhuizing naar de nieuwbouw worden verlaagd.