De Voorstraat in Fijnaart wordt opnieuw ingericht. De straat, inclusief de kruispunten met de Kadedijk en de Kerkring, krijgt andere bestrating. Ook komt er een pleintje in het midden van de straat. 

Verder wordt het openbaar groen vernieuwd en worden met de herinrichting ook werkzaamheden uitgevoerd aan het riool om de afwatering te verbeteren.

In april wordt een aannemer geselecteerd die de werkzaamheden voor de herinrichting gaat uitvoeren. Op dat moment wordt ook bekend hoe de exacte planning van de werkzaamheden er uit zal zien en waar inwoners terecht kunnen met specifieke vragen.

De planning is dat de werkzaamheden begin mei starten en uiterlijk 1 november van dit jaar zijn afgerond.

Bomen

Bij de herinrichting van de Voorstraat worden ook nieuwe bomen geplaatst; de bestaande bomen worden gekapt. Dit vindt plaats in de eerste week van maart, omdat dit moet gebeuren voor de start van het broedseizoen op 15 maart.