Het invoeren van toeristenbelasting in Etten-Leur is van de baan. Met uitzondering van D66 hebben alle fracties het voorstel van het college van burgemeester en wethouders verworpen. 

De toeristenbelasting zou volgens het voorstel ook van kracht worden voor arbeidsmigranten. "Het zou alleen betrekking moeten hebben op toeristen en niet op arbeidsmigranten", zo verwoordde onder andere Mariëtte Nooijens het standpunt van het CDA.

Na alle partijen gehoord te hebben constateerde wethouder Jan van Hal, eveneens CDA, dat er geen draagvlak aanwezig was voor het voorstel. “Wij zoeken ook geen argumenten of motivatie om u anders te kunnen overtuigen”, zo richtte hij zich namens het college tot de fracties.

Fonds

Tegenover het niet invoeren van de toeristenbelasting staan alle partijen wel positief tegenover het oprichten van een toeristisch fonds, dat het toerisme in Etten-Leur moet promoten.

Hoe dat fonds er precies uit moet komen te zien en wie hier een rol in moeten krijgen, moet de komende tijd duidelijk worden. Enkele ondernemers uit Etten-Leur zijn er al mee bezig geweest.