Ruim 25 inwoners van Wernhout praatten maandagavond met college en raadsleden over de toekomst van Wernhout als onderdeel van de gemeente Zundert. 

"Wat is er volgens u nodig om zelfstandig te kunnen blijven bestaan," nodigt burgemeester Poppe-de Looff hen uit. Betrokken inwoners discussiëren over allerhande onderwerpen die hen raken.

“De Provincie wil weten of wij als gemeente zelfstandig voort kunnen blijven bestaan. Daar moeten wij samen over nadenken.”

Regiegemeente

Bij de start van de avond legt burgemeester Poppe-de Looff uit wat de aanleiding is van deze avond. "In de strategische visie die de Raad in 2013 heeft vastgesteld, staat dat we een regiegemeente willen zijn. We doen niet alles meer zelf, maar werken samen met andere gemeenten, én met burgers en bedrijven." 

"Zo kunnen we als gemeente voortbestaan. Als ik kijk naar het corso, dan ben ik er van overtuigd dat we in Zundert samen veel klaar kunnen spelen."

Tafelgesprekken

Zo stil en afwachtend als de aanwezigen luisteren naar de openingswoorden, zo luid is het volume als de tafelgesprekken plaatsvinden. Rondom vijf thema’s praten inwoners met elkaar. tot verenigingen, achteruit.”

Tournee

College en raadsleden bezochten eind 2015 al de kernen Achtmaal en Zundert. "Het zijn prettige avonden," vertelt de burgemeester, "omdat je hoort en ziet dat inwoners zo betrokken zijn." 

"Binnenkort bezoeken we Klein Zundert en daarna Rijsbergen. De gemeenteraad neemt alle inbreng mee in de verdere ontwikkeling van de toekomstvisie."