Aan het Schoonhout in Etten-Leur is maandag een begin gemaakt met het rooien van 222 bomen. “Binnen een week zijn ze allemaal weg”, zegt een van de medewerkers van het bedrijf dat het omzagen, verwijderen van wortelstobben en het afvoeren van stammen en takken voor zijn rekening neemt.

De bewoners van het Schoonhout hebben er gemengde gevoelens bij. Bastiaan Anink woont in de straat en is een van de zes leden van het actiecomité dat in het geweer is gekomen tegen de kap van de bomen en de daaruit voortvloeiende herinrichting van fiets- en voetpaden.

“Voor de kap van de bomen is wel begrip in verband met verstopte riolering en de wortelopdruk. We hebben een enquête gehouden onder de bewoners en de stemming was ongeveer fifty-fifty.”

Pijnpunt

Grootste pijnpunt bij de bewoners is de herinrichting van de fiets- en voetpaden waarbij de begroeiing tussen beide wordt weggehaald. Bewoners beschouwen dit als gevaarlijk voor de kinderen die er spelen: aan deze drukke weg hebben ze nergens anders mogelijkheden dan de stoep.

Zoals de plannen nu zijn wordt het trottoir versmald en daarin worden eventueel paaltjes geplaatst met kettingen daartussen als enige afscheiding van het fietspad. Anink: "Verre van ideaal. Een groenafscheiding zou beter zijn." Nieuwe actieplannen heeft het comité nog niet. Eerst wordt de nog te houden informatieavond van de gemeente over de paaltjes afgewacht.

Tegemoetkoming

Verantwoordelijk wethouder Jan van Hal deelt mee dat een groenafscheiding niet meer aan de orde is. "Daarover is een besluit genomen", zegt hij. "Als tegemoetkoming geven wij de mogelijkheid tot het plaatsen van paaltjes met kettingen."