Voetbalvereniging Internos op het sportpark aan de Hoge Neerstraat krijgt voorlopig geen tweede kunstgrasveld op haar locatie.

Het hoofdveld kwam hiervoor in aanmerking, maar de club heeft de gemeente Etten-Leur laten weten daar op dit moment van af te willen zien.

“De club heeft nog eens goed gekeken naar de verenigingsstructuur, het aantal leden dat ze hebben en de daarvoor benodigde ruimte op het sportpark aan de Olympiade”, zegt wethouder Ron Dujardin van sportzaken. “Voor de extra kosten die de aanleg van zo’n kunstgrasveld met zich meebrengt, wil Internos de eerstkomende vijf jaar geen financiële verplichting aan gaan.”

Gebruiksvergoeding
Het omvormen van het huidige natuurgras van het hoofdveld van Internos in kunstgras zou leiden tot een fors hogere gebruiksvergoeding voor de vereniging. Het actuele beleid van de gemeente Etten-Leur is immers dat de gemeentelijke investeringskosten bij een dergelijke kwaliteitsverbetering van sportvelden, op die manier (deels) worden doorberekend.

Plannen
Volgens voorzitter Ton Luijten van Internos ontwikkelt de vereniging momenteel plannen om het ledenaantal verder uit te breiden. “Daardoor zou op termijn wel de behoefte aan een kunstgrasveld op het hoofdveld kunnen ontstaan. Ook voor de uitvoering van ons nieuwe visieplan wordt uitgegaan van een extra kunstgrasveld in de toekomst, om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de vereniging. Zodra dit aan de orde is, komen wie hier op terug bij de dan zittende wethouder.”