Stichting Vincent van Gogh Etten-Leur wil het aantal bezoekers verhogen naar 10.000 per jaar. Hiervoor wordt onder andere samenwerking gezocht met andere musea in Etten-Leur en met de Van Gogh locaties in de provincie Noord-Brabant en die in West Brabant (Zundert en Breda) in het bijzonder.

Een eerste aanzet om het aantal van 10.000 bezoekers per jaar te halen is ongetwijfeld het evenement Van Gogh Leeft, dat dit jaar in Etten-Leur wordt gehouden in de periode van 27 mei tot en met 5 juni.

Het evenement telt dit jaar drie bijzondere locaties: de driehoek Van Gogh Kerk, de binnentuin bij de Van Gogh Kerk en de Lambertuskerk.

Entree

De stichting wil verder de Van Gogh Kerk op het Raadhuisplein verder gaan ontwikkelen en heeft hiervoor een aantal plannen in voorbereiding. Zo wil de stichting de entree van de kerk en de hal fraaier maken. 

Daarnaast wil het ook de verdiepingen in de klokkentoren in fases gaan gebruiken. Een ander streven is om het vrijwilligerskorps verder uit te breiden.